Newyddion

Plaid Cymru yn annog ASau Llafur Cymreig i gefnogi’r alwad am gadoediad

Dylai San Steffan ddilyn esiampl y Senedd, medd Liz Saville Roberts

Mae Liz Saville Roberts AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi annog ASau Llafur Cymraeg bleidleisio o blaid gwelliant i Araith y Brenin a gyflwynwyd gan yr SNP a chyd-arwyddwyd gan Blaid Cymru yn galw am gadoediad ar unwaith yn Israel a Gaza.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn galw ar fanwerthwyr tanwydd mawr i dorri prisiau i gyd-fynd â chostau is cyfanwerthu

‘Mae’r manwerthwyr tanwydd mwyaf yn mwynhau elw sy’n uwch na’r cyfartaledd mewn cyfnod lle mae cartrefi a busnesau bychan yn ei chael hi’n anodd, Ben Lake AS

Darllenwch fwy
Rhannu

Cabinet Plaid Cymru yn Penderfynu i Beidio â Chodi Tâl am Barcio ar Bromenâd Aberystwyth

Cabinet Plaid Cymru yn Penderfynu i Beidio â Chodi Tâl am Barcio ar Bromenâd Aberystwyth

Ar 7fed o Dachwedd 2023, penderfynodd Cabinet Plaid Cymru Cyngor Ceredigion i beidio â pharhau ag awgrym i godi tal am barcio ar Bromenâd Aberystwyth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Yr ymdrech olaf un i achub gwasanaeth hanfodol Bwcabus

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi gwneud un ymdrech olaf i annog Llywodraeth Cymru i achub gwasanaeth hanfodol y Bwcabus Fflecsi, sydd i fod i ddod i ben 31 Hydref 2023.

Mae’r Bwcabus Fflecsi (Bwcabus gynt) wedi bod yn rhedeg ers 14 mlynedd ac wedi gwasanaethu rhannau gwledig o Geredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. I’r trigolion hynny sydd heb geir, neu sydd heb fynediad at brif rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, mae’r Bwcabus yn darparu gwasanaeth hanfodol i gyrraedd pentrefi a threfi eraill ar gyfer gwaith, siopa a thriniaeth feddygol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Is-etholiad Penparcau: Cyhoeddi Shelley Childs fel ymgeisydd Plaid Cymru

Llongyfarchiadau gwresog i Shelley Childs am gael ei ddewis fel ymgeisydd Plaid Cymru yn is-etholiad ward Aberystwyth Penparcau. Bydd yr is-etholiad yn cael ei gynnal ar yr ddydd Iau, yr 16eg o Dachwedd.   

Mae Shelley wedi byw a gweithio ym Mhenparcau ers blynyddoedd maith ac mae’n adnabyddus yn ei filltir sgwâr. Yn yr un modd, mae’n adnabod ei ardal i'r dim ac yn ymwybodol o’r heriau mae trigolion Penparcau yn eu hwynebu. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfarfod Bwcabus

 

Dyma gyfle i drafod dyfodol cludiant cymunedol mewn ardaloedd gwledig gydag Elin Jones AS, Ben Lake AS, Dolen Teifi yn ogystal â chynrychiolwyr o’r awdurdodau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Nid argyfwng costau byw mohono, ond argyfwng trachwant”

Nid oes modd cyfiawnhau ‘anfoesoldeb’ trachwant corfforaethol, medd Ben Lake AS, Llefarydd y Trysorlys Plaid Cymru.

Mae AS Plaid Cymru dros Geredigion a llefarydd y Trysorlys ar ran y blaid, Ben Lake AS, wedi beirniadu Llywodraeth y DU am eu methiant i fynd i’r afael â’r argyfwng trachwant yma.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

“Mwy na bws” - Apêl y Senedd i achub gwasanaeth hanfodol Bwcabws

Mae Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi arwain galwadau brys yn y Senedd am gyllid i adfer gwasanaeth Fflecsi Bwcabws wedi’r cyhoeddiad bod y gwasanaeth am ddod i ben ar Hydref 31ain.  

 Mae’r Fflecsi Bwcabws wedi bod yn rhedeg ers 14 o flynyddoedd, yn gwasanaethu ardaloedd gwledig yng Ngheredigion, Sir Gâr a Sir Benfro. I’r rheiny sydd heb fynediad at geir na’r prif wasanaeth drafnidiaeth, mae’r Fflecsi Bwcabws yn darparu gwasanaeth hanfodol i'w galluogi i gyrraedd pentrefi a threfi eraill er mwyn gweithio, siopa a chael triniaeth feddygol. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyhoeddiad Bwcabws Fflecsi yn ergyd fawr i’n cymunedau gwledig

Ddydd Gwener diwethaf bu i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bydd gwasanaeth Fflecsi Bwcabws yn gorffen diwedd mis Hydref eleni, oherwydd diffyg arian.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake yn lansio ymgyrch etholiadol yng Nghrymych

Lansiodd Ben Lake ei ymgyrch etholiadol yng Nghlwb Rygbi Crymych nos Iau a chyfarfu ag ystafell orlawn o gefnogwyr i amlinellu ei flaenoriaethau fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer sedd newydd Preseli Ceredigion.

Mae Ben Lake wedi cynrychioli Ceredigion yn San Steffan ers 2017, gan gynyddu ei fwyafrif yn etholiad 2019 i 6,329 o bleidleisiau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd