Cymorthfeydd

Mae Ben Lake AS yn cynnal cymorthfeydd yn rheolaidd dros y ffôn, yn rhithiol ac wyneb yn wyneb, lle gall trigolion lleol gwrdd i drafod materion neu bryderon.

Rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw ar gyfer y cymorthfeydd hyn.

I wneud apwyntiad, cysylltwch â'r swyddfa ar 01570 940333 neu ebostiwch [email protected].

Does dim cymhorthfas eto.

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.