Amdanom ni

BenElin.jpg

Mae Ceredigion yn sir ac yn etholaeth arbennig ac mae Elin a Ben yn ymgyrchu'n gyson ar faterion sy'n bwysig i Geredigion, ac mae croeso i chi anfon eich awgrymiadau ar gyfer y mathau o ymgyrchoedd yr hoffech chi weld Elin a Ben yn eu harwain, er lles eich cymuned chi.

Defnyddiwch y wefan hon i ddysgu mwy am ein gwaith yn ymgyrchu drosoch chi, i gysylltu â ni gyda’ch pryderon, neu i rannu gwybodaeth gyda chymunedau eraill. Mae hefyd modd i chi gael diweddariadau cyson am ein gwaith a'n hymgyrchoedd ar Twitter (@ElinCeredigion / @benmlake) neu Facebook (Elin Ceredigion / Ben Lake Ceredigion).

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.