Sut allwch chi helpu gydag ymgyrch Ben Lake?

Ydych chi’n awyddus i weld Ben Lake yn cael ei ethol i gynrychioli Ceredigion Preseli yn yr etholiad cyffredinol nesaf? Ymunwch â’r tîm ymgyrchu nawr! Mae pob unigolyn yn medru cyfrannu ond mae gyda ni gyd ein cryfderau. Llenwch yr arolwg isod i roi gwybod beth fyddech chi’n hapus i'w wneud i helpu. Diolch am eich amser a’ch ymroddiad. 

Ydych chi'n hapus i ganfasio o ddrws i ddrws am bleidleisiau i Ben Lake?


Dangos 10 o ymatebion

 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:57:58 +0000
  Q: Ydych chi'n awyddus i helpu ar ddiwrnod yr etholiad?
  A: Ydw
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:57:49 +0000
  Q: Ydych chi ar gael i yrru Ben Lake o gwmpas yr etholaeth adeg yr etholiad?
  A: Ydw
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:57:39 +0000
  Q: Ydych chi'n hapus i ddosbarthu taflenni yn eich ardal leol?
  A: Ydw
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:57:31 +0000
  Q: Ydych chi'n hapus i wneud dyletswyddau gweinyddol o swyddfa Aberystwyth?
  A: Nac ydw
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:57:21 +0000
  Q: Ydych chi'n hapus i wneud dyletswyddau gweinyddol adref?
  A: Ydw
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:57:01 +0000
  Q: Hoffech chi dderbyn placard i'w roi tu allan eich tŷ?
  A: Na, dim diolch
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:56:48 +0000
  Q: Ydych chi'n gallu helpu i adeiladu a gosod placardiau ar draws yr etholaeth?
  A: Ydw
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:56:37 +0000
  Q: Ydych chi'n hapus i ganfasio dros y ffôn am bleidleisiau i Ben Lake?
  A: Ydw
 • Cristoffer Tomos
  answered 2023-12-06 15:56:27 +0000
  Q: Ydych chi'n hapus i ganfasio o ddrws i ddrws am bleidleisiau i Ben Lake?
  A: Ydw
 • Elain Roberts
  published this page in Etholiad San Steffan: Ceredigion Preseli 2023-10-18 11:20:14 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.