Ein Cynghorwyr

Cynghorwyr Sir Ceredigion - Plaid Cymru

Ym mis Mai 2022 am y tro cyntaf erioed, ennillodd Plaid Cymru'r mwyafrif o seddau ar Gyngor Sir Ceredigion.

Mae Grŵp Plaid Cymru yn gobeithio cyflawni llawer yn ystod y weinyddiaeth yma, mewn cyfnod heriol dros ben. Er yr holl doriadau o’r trysorlys yn San Steffan sy’n cael effaith andwyol ar lywodraeth leol yma’n Ngheredigion, mae cryfhau’r economi leol dal yn flaenoriaeth. Mae Plaid Cymru Ceredigion am gefnogi'r busnesau sy’n bodoli yma'n barod a denu busnesau newydd i Geredigion gan sicrhau cyflogaeth da sy’n talu’n dda.  Drwy hyn, fydd ein cymunedau’n cryfhau ac yn gwneud Ceredigion yn le defrydol i fyw ac i fagu teulu, a fydd yn ei dro yn helpu'r Cyngor i gynnal gwasanaethau o safon a diogelu’r iaith Gymraeg yn y sir wledig brydferth hon.

Mae gan Blaid Cymru 21 cynghorydd ar y Cyngor Sir gan gynnwys 8 aelod o'r Cabinet.

 

Cyng Bryan Davies

Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd, Polisi a Pherfformiad a Pobl a Threfniadaeth

Cyng Alun Williams

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Gydol Oes a Llesiant

Cyng Catrin M S Davies

Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyng Clive Davies

Aelod Cabinet ar gyfer yr Economi ac Adfywio

Cyng Gareth Davies

Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cyllid a Chaffael

Cyng Keith Henson

Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon

Cyng Wyn Thomas

Aelod Cabinet ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

Cyng Matthew Vaux

Aelod Cabinet ar gyfer Partneriaethau, Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu a Diogelu’r Cyhoedd


Rhestr Cynghorwyr Sir Ceredigion Plaid Cymru

 

Cyng Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor:

Llannarth 

Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd, Polisi a Pherfformiad a Pobl a Threfniadaeth

Ffôn:  01545580422

E-bost:  [email protected]

Cyng Alun Williams, Dirprwy Arweinydd:  

Aberystwyth Morfa a Glais

Aelod Cabinet ar gyfer Gydol Oes a Llesiant

Ffôn:  01970 617544

E-bost:  [email protected]

Cyng Catrin MS Davies:

Ceulan a Maesmawr

Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

 

 

 

 

E-bost:  [email protected]

Ffôn Symudol:  07866 452287

Cyng Clive Davies: 

Aber-porth a'r Ferwig

Aelod Cabinet ar gyfer yr Economi ac Adfywio

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  07970 980003

E-bost:  [email protected]

Facebook 

Twitter

Cyng Gareth Davies: 

Llanbadarn Fawr

Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cyllid a Chaffael

 

 

 

 

 

Ffôn:  01970624929

E-bost:  [email protected]

Cyng Keith Henson:

Llansanffraid

Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  07970386975

E-bost:  [email protected]

Cyng Wyn Thomas: 

Llandyfriog

Aelod Cabinet ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

 

 

 

 

 

Ffôn:  01239711670

E-bost:  [email protected]

Cyng Matthew Vaux: 

Cei Newydd a Llanllwchaearn

Aelod Cabinet ar gyfer Partneriaethau, Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu a Diogelu’r Cyhoedd

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  07931294547

E-bost:  [email protected]

 Cyng Shelley Childs: 

Aberystwyth Penparcau

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  07949 874166

E-bost:  [email protected]

Cyng Gethin Davies: 

Aber-porth a'r Ferwig

 

 

 

 

 

Ffôn:  01239 810163

E-bost:  [email protected]

Cyng Rhodri Davies:

Melindwr

 

 

 

 

 

Ffôn:  01970 890437

E-bost:  [email protected]

Cyng Amanda Edwards:

Beulah a Llangoedmor

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  07973 145 790

E-bost:  [email protected]

Cyng Endaf Edwards:

Aberystwyth Rheidol

 

 

 

 

 

Ffôn:  01970 612394

E-bost:  [email protected]

Cyng Eryl Evans:

Llangybi

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  0797 7700083

E-bost:  [email protected]

Cyng Chris James:

Beulah a Llangoedmor

 

 

 

 

 

E-bost:  [email protected]

Cyng Ceris Jones:

Llanfihangel Ystrad

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  07964257986

E-bost:  [email protected]

Cyng Maldwyn Lewis: 

Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur

 

 

 

 

 

Ffôn:  01239 851005

E-bost:  [email protected]

Cyng Ann Bowen Morgan: 

Llanbedr Pont Steffan

 

 

 

 

 

Ffôn Symudol:  07791966122

E-bost:  [email protected]

Cyng Caryl Roberts: 

Trefeurig

 

 

 

 

 

Ffôn:  07732771116

E-bost:  [email protected]

Cyng Mark Strong: 

Aberystwyth Morfa a Glais

 

 

 

 

 

Ffôn:  01970 636578

E-bost:  [email protected]

Cyng Carl Worrall:  

Aberystwyth Penparcau

E-bost:  [email protected]

 

Cyfeiriad gohebiaeth ar gyfer pob cynghorydd:

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE


Dangos 2 o ymatebion

  • Matt Adams
    published this page in Amdanom ni 2023-12-21 12:54:04 +0000
  • Matt Adams
    published this page in Amdanom ni 2023-12-21 08:43:07 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.