Cymryd rhan

Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan. Mae Plaid Cymru yn hollol ddibynnol ar wirfoddolwyr i helpu ymgyrchu; unrhywbeth o rannu taflenni, cyfrannu arian, gwneud tasgau gweinyddol, helpu ar stondinau stryd, canfasio, neu ymuno gyda'r Blaid.

78805639_2538630856212879_5692997760941293568_o.jpg

Ymunwch â'r Blaid

Mae aelodaeth Plaid Cymru'n tyfu, a gallwch fod yn rhan ohoni am ddim ond £5 y mis (gyda gostyngiad pellach i bensiynwyr / myfyrwyr / pobl heb incwm). Mae pob aelod yn medru mynychu'r Gynhadledd Flynyddol, a chymryd rhan mewn gweithgareddau gyda changen leol.

Ymunwch â'r Blaid

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.