Newyddion diweddaraf

Ffermwyr Ceredigion yn iawn i boeni am ddyfodol y sector

Mae ffermwyr Ceredigion, fel rhai ledled Cymru, yn iawn i boeni am ddyfodol y sector.  Roedd eu protest yn Aberystwyth yn ddidwyll, yn gadarn ond bonheddig a'r niferoedd yn adlewyrchu cryfder teimlad ffermwyr oherwydd yr heriau sy'n wynebu’r byd amaeth yng Nghymru. Mae llawer o’r heriau’n deillio’n uniongyrchol o benderfyniadau gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru. 

Boed yn Gynllun Ffermio Cynaliadwy, costau mewnbwn fferm gynyddol, effeithiau tanseilio Brexit a chytundebau masnach newydd, rheoliadau NVZ, methiant i fynd i’r afael â’r diciâu mewn gwartheg - maent i gyd yn brifo’r diwydiant. Ond pan fyddant i gyd yn dod at ei gilydd mae'r effaith gronnus gymaint yn waeth. 

Darllenwch fwy

‘Rhaid i bobl Palestina gael amddiffyniad llawn gan wledydd sy’n parchu rheolaeth y gyfraith’ - Plaid Cymru

Mae Liz Saville Roberts AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi galw heddiw (dydd Llun 19 Chwefror) ar holl ASau Cymru i bleidleisio o blaid cynnig sy’n galw am gadoediad ar unwaith yn Gaza ac Israel. 

 

Darllenwch fwy

Gwleidyddion Cymreig yn ymweld â safle ynni dŵr Statkraft Rheidol yn ystod blwyddyn y dathlu.

Croesawodd Statkraft wleidyddion o’r Senedd a’r Tŷ Cyffredin i safle ynni dŵr Rheidol, sy’n dathlu 60 mlynedd ers agoriad swyddogiol y safle yn ystod 2024.

Darllenwch fwy