Yr argyfwng costau byw

Mewn cyfnod ble mae gymaint o bwysau ar gyllid cartrefi ac o ganlyniad cynnydd yn lefelau o straen sydd arnom, efallai fyddwch angen rhyw fath o gymorth ychwanegol dros y gaeaf.

Mae yna lot fawr o wybodaeth a chefnogaeth ar gael, a dyma rhai o’r prif ffynonellau fel man cychwyn.  

Mae peth cymorth ariannol ar gael drwy’r Llywodraeth:
Cael help gyda chostau byw | LLYW.CYMRU

Mae gan Cyngor ar Bopeth lwyth o wybodaeth ddefnyddiol am wahanol agweddau o’r argyfwng costau byw, ac mae ganddynt wasanaeth cefnogaeth a chyngor ar reoli dyledion:
Os ydych chi’n cael trafferth gyda chostau byw - Home (citizensadvice.org.uk)
Neu ffoniwch 03444 772 020


Mae yn nifer o fanciau bwyd ar draws y sir. Gall unrhyw un sydd ddim yn gallu fforddio i brynu bwyd fynd i’r banc bwyd i ofyn am gymorth. I ddod o hyd i’r un agosaf atoch, ewch i:
Banciau Bwyd Ceredigion - Cyngor Sir Ceredigion

Mae yna nifer o fannau croeso cynnes ar draws Ceredigion, yn cynnig lle cynnes a diogel i chi dreulio amser ynddi, ac yn cynnig cyfleoedd i gwrdd ag eraill. Am wybodaeth am y ganolfan agosach atoch chi, ewch i:   

Map Mannau Croeso Cynnes | Dweud Eich Dweud Ceredigion


Os fyddwch chi’n teimlo’r angen i siarad gyda rhywun, mae cymorth lles ar gael:

CALL

Llinell gymorth 24 awr: 0800 132 737

www.callhelpline.org.uk

 

Samaritans
Llinell gymorth 24 awr: 116 123

www.samaritans.org


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Ymgyrchoedd 2022-10-28 15:42:16 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.