Etholiad San Steffan: Ceredigion Preseli

Mae Ben Lake wedi'i gadarnhau yn ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer sedd newydd Ceredigion Preseli.

Bydd y sedd newydd yn ymestyn o Aberteifi i lawr ar hyd yr arfordir i Llanrhian ac hefyd yn cynnwys wardiau Maenclochog, Crymych, Clydau a Chilgerran.

New Seat Details - Ceredigion Preseli (electoralcalculus.co.uk)

 

 

Dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf bydd Ben yn gweithio'n galed er mwyn dod i nabod cymunedau gogledd Penfro yn well tra'n parhau i wasanaethau pobl Ceredigion.

Os hoffech chi gefnogi neu gyfrannu at yr ymgyrch i ethol Ben yn Aelod Seneddol dros Geredigion Preseli, mae sawl ffordd o wneud hynny:

Darllenwch ragor am Ben a'i ymgyrch yma.


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page 2023-09-19 11:32:58 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.