Ymgyrchoedd

Yr argyfwng costau byw

Mewn cyfnod ble mae gymaint o bwysau ar gyllid cartrefi ac o ganlyniad cynnydd yn lefelau o straen sydd arnom, efallai fyddwch angen rhyw fath o gymorth ychwanegol dros y gaeaf.

Mae yna lot fawr o wybodaeth a chefnogaeth ar gael, a dyma rhai o’r prif ffynonellau fel man cychwyn.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Band Eang Cyflym yng Ngheredigion

possessed-photography-uWaRsN-CqY0-unsplash.jpg

Mae gwella cysylltedd band eang a signal ffôn yn ein cymunedau gwledig yn flaenoriaeth i Ben Lake ac Elin Jones ac mae'r ddau wedi bod yn ymgyrchu'n galed ac yn gyson i sicrhau gwell cysylltedd i bawb sy'n byw ac yn gweithio yn y sir. Maent yn codi'r mater yn rheolaidd yn y Senedd yn San Steffan ac yng Nghaerdydd ac yn cynnal cyfarfodydd cyson gydag uwchswyddogion Openreach.

Darllenwch fwy
Rhannu