Cylchlythyr

2.png

Mae cylchlythyr Ebrill 2023 bellach ar gael i chi ddarllen. Fel bob amser, mae'n rhoi syniad i chi o'r hyn mae Ben Lake AS wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar fel eich cynrychiolydd yn San Steffan, a chrynodeb o rai o'r materion llosg gwleidyddol diweddar.

Ebrill 2023: Lawrlwytho PDF [2MB]

 

Rhifynnau diweddar o'r cylchlythyr ar gael i'w lawrlwytho:     

Medi 2022: Lawrlwytho PDF [2MB]

Mehefin 2021: Lawrlwytho PDF [2MB]

Rhagfyr 2020: Lawrlwytho PDF [2MB]

Mehefin 2020: Lawrlwytho PDF [1MB]

Ebrill 2020: Lawrlwytho PDF [1MB]

Ionawr 2020: Lawrlwytho PDF [1MB]

Hydref 2019: Lawrlwytho PDF [1MB] 

Mai 2019: Lawrlwytho PDF [1MB]

Mawrth 2019: Lawrlwytho PDF [1MB]                   

Rhagfyr 2018: Lawrlwytho PDF [1MB]                 

Medi 2018: Lawrlwytho PDF [1MB] 

Mehefin 2018: Lawrlwytho PDF [1MB]

Ebrill 2018: Lawrlwytho PDF [1.5MB]

 

Os hoffech chi dderbyn copi o'r cylchlythyr yn syth i'ch ebost, anfonwch neges gyda'r teitl CYLCHLYTHYR at [email protected]

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.