Newyddion

Croesawu darpariaeth symudol newydd yng Ngheredigion

Mae darpariaeth symudol mewn rhannau o Geredigion wedi gwella’n sylweddol ar ôl i EE ddatgelu heddiw ei bod wedi uwchraddio neu adeiladu mwy na 10 mast yn y sir yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Mae’r gwelliant wedi’i groesawu gan Ben Lake AS Ceredigion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Menywod WASPI yn canmol araith AS yn San Steffan

Rhannu

Cau banciau: Ergyd arall i’r stryd fawr

Ddoe cafwyd wybod bydd cangen banciau Halifax yn Aberystwyth a Lloyds yn Aberteifi yn cau yn yr haf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Senedd yn talu teyrngedau i’r RNLI wrth i’r elusen ddathlu 200 mlynedd

Bu Cefin Campbell, Aelod o'r Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru yn arwain teyrngedau yn y Senedd i'r Royal National Lifeboat Institution (RNLI), wrth i'r elusen ddathlu 200 mlynedd ers ei sefydlu'r wythnos hon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyllideb: Canolbwyntio ar fuddsoddiad, nid toriadau er budd gwleidyddol tymor byr – Plaid Cymru

Trafodaeth ar gyllideb San Steffan 'mor bell o realiti' – Ben Lake AS

Cyn Cyllideb y Gwanwyn (dydd Mercher, 6 Mawrth), mae Ben Lake AS, Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys wedi rhybuddio’r Canghellor na ddylai “wneud toriadau pellach i wasanaethau cyhoeddus” er mwyn cyhoeddi “toriadau treth er budd etholiadol tymor byr”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arddangosfa welingtons yn y Senedd

 


Martin Griffiths, Ffosgrafel Uchaf ac Is-gadeirydd NFU Cymru Ceredigion gydag Elin Jones AS ac aelodau eraill o NFU Cymru ar risiau’r Senedd.

Heddiw bu i ffermwyr Cymru greu arddangosfa ar risiau’r Senedd drwy osod 5,500 o barau o welingtons allan, yn cynrychioli’r swyddi rhagwelir bydd y diwydiant ffermio’n colli drwy gynnig Cynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru – rhaid i’r Gyllideb leihau’r rhaniad cyfoeth er mwyn buddsoddi mewn gwasanaethau

Gallai diwygio Treth ar Enillion Cyfalaf greu hyd at £15.2 biliwn yn flynyddol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

Buddsoddiad digidol yn hanfodol i gynnal cymunedau gwledig ffyniannus – Ben Lake AS Ceredigion

Poblogaeth Ceredigion wedi gostwng 5.8% rhwng 2011 a 2021

Mae Ben Lake AS wedi galw am weithredu ar frys i fynd i’r afael â newidiadau demograffeg er lles hirdymor bywiogrwydd cymunedau gwledig Cymreig. Wrth siarad mewn dadl seneddol ar y 29ain o Chwefror, tanlinellodd Mr Lake y rheidrwydd i fuddsoddi mewn cysylltedd digidol fel cam hanfodol er mwyn adeiladu economïau gwledig cynaliadwy.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gaza: Safbwynt Llywodraeth y DU ar werthiant arfau yn ‘holl ragrithiol’ – Plaid Cymru

Plaid Cymru yn ailadrodd yr alwad am waharddiad dros dro ar allforio arfau i Israel

Disgrifiodd Liz Saville Roberts AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan heddiw (dydd Mawrth 27 Chwefror) bod safbwynt Llywodraeth y DU ar werthiant arfau i Israel yn “holl ragrithiol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyhoeddi cyllid ar gyfer trafnidiaeth cymunedol

Yr wythnos yma, tra’n gosod y cyllid ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo arian tuag at ddatblygu syniad trafnidiaeth cymunedol yng nghorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.