AS a’r People’s Postcode Lottery yn uno i helpu elusennau Ceredigion.

Bydd Ben Lake AS yn cymryd rhan mewn gweithdy ariannu rhithiol ar gyfer elusennau lleol, cymdeithasau gwirfoddol, a grwpiau cymunedol gyda’r People’s Postcode Lottery a CAVO.

Bydd y sesiwn yn rhoi cyngor i achosion da yng Ngheredigion ar sut i ymgeisio am gyllid er mwyn gwneud hyd yn oed mwy o wahaniaeth yn ein cymunedau.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein drwy Zoom am 2 o’r gloch, ar ddydd Gwener, 10 Mai. Cysylltwch â [email protected] i fynychu.

Wrth edrych ymlaen at y digwyddiad, dywedodd Ben Lake AS:

“Mae’n amser caled ar bawb ar hyn o bryd, a byddai nifer o elusennau ac achosion da yng Ngheredigion ar eu hennill i dderbyn cefnogaeth ariannol. Felly, byddwn yn eu hannog i gofrestru ar gyfer y gweithdy er mwyn gweld pa gymorth sydd ar gael iddynt.

"Rwy’n ddiolchgar i’r People’s Postcode Lottery am eu cefnogaeth barhaus ac rwy'n gobeithio y bydd nifer o elusennau a grwpiau cymunedol yn medru mynychu’r digwyddiad.”


Dangos 1 ymateb

  • Elain Roberts
    published this page in Newyddion 2024-04-29 10:17:24 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.