Newyddion

Ie i Ynni Adnewyddadwy, Na i Beilonau Anferthol

(LLUN - mae technoleg ar gael sy'n galluogi i geblau gael eu claddu o dan y ddaear yn gyflym a heb fawr o darfu)

"Ynni adnewyddadwy - ie; peilonau anferthol - na;"  dyna farn Cynghorwyr Plaid Cymru yn Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn codi materion cysylltedd gwledig yn ystod sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Ar 22 Ebrill 2024, derbyniodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus dystiolaeth lafar ar gefnogi cysylltedd symudol. Rhoddwyd tystiolaeth gan Sarah Munby (Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Gwyddoniaeth, Arloesi a Thechnoleg), Emran Mian CB OBE (Cyfarwyddwr Cyffredinol Digidol, Technoleg a Thelathrebu yn yr Adran Gwyddoniaeth, Arloesi a Thechnoleg), a Dean Creamer CBE (Prif Weithredwr Building Digital UK).

Darllenwch fwy
Rhannu

AS a’r People’s Postcode Lottery yn uno i helpu elusennau Ceredigion.

Bydd Ben Lake AS yn cymryd rhan mewn gweithdy ariannu rhithiol ar gyfer elusennau lleol, cymdeithasau gwirfoddol, a grwpiau cymunedol gyda’r People’s Postcode Lottery a CAVO.

Bydd y sesiwn yn rhoi cyngor i achosion da yng Ngheredigion ar sut i ymgeisio am gyllid er mwyn gwneud hyd yn oed mwy o wahaniaeth yn ein cymunedau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Grŵp cynghorwyr yn cefnogi digwyddiad i gofio'r plant a laddwyd yn Gaza

Mae Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru Ceredigion yn croesawu ac yn cefnogi'r digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar y Prom yn Aberystwyth ddydd Sadwrn y 27ain o Ebrill : Y Cerrig Mân yn Cofio'r Plant a Laddwyd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Croesawu darpariaeth symudol newydd yng Ngheredigion

Mae darpariaeth symudol mewn rhannau o Geredigion wedi gwella’n sylweddol ar ôl i EE ddatgelu heddiw ei bod wedi uwchraddio neu adeiladu mwy na 10 mast yn y sir yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Mae’r gwelliant wedi’i groesawu gan Ben Lake AS Ceredigion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Menywod WASPI yn canmol araith AS yn San Steffan

Rhannu

Cau banciau: Ergyd arall i’r stryd fawr

Ddoe cafwyd wybod bydd cangen banciau Halifax yn Aberystwyth a Lloyds yn Aberteifi yn cau yn yr haf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Senedd yn talu teyrngedau i’r RNLI wrth i’r elusen ddathlu 200 mlynedd

Bu Cefin Campbell, Aelod o'r Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru yn arwain teyrngedau yn y Senedd i'r Royal National Lifeboat Institution (RNLI), wrth i'r elusen ddathlu 200 mlynedd ers ei sefydlu'r wythnos hon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyllideb: Canolbwyntio ar fuddsoddiad, nid toriadau er budd gwleidyddol tymor byr – Plaid Cymru

Trafodaeth ar gyllideb San Steffan 'mor bell o realiti' – Ben Lake AS

Cyn Cyllideb y Gwanwyn (dydd Mercher, 6 Mawrth), mae Ben Lake AS, Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys wedi rhybuddio’r Canghellor na ddylai “wneud toriadau pellach i wasanaethau cyhoeddus” er mwyn cyhoeddi “toriadau treth er budd etholiadol tymor byr”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arddangosfa welingtons yn y Senedd

 


Martin Griffiths, Ffosgrafel Uchaf ac Is-gadeirydd NFU Cymru Ceredigion gydag Elin Jones AS ac aelodau eraill o NFU Cymru ar risiau’r Senedd.

Heddiw bu i ffermwyr Cymru greu arddangosfa ar risiau’r Senedd drwy osod 5,500 o barau o welingtons allan, yn cynrychioli’r swyddi rhagwelir bydd y diwydiant ffermio’n colli drwy gynnig Cynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd