Wyn Thomas: Llandyfriog

Graphics_Cyhoeddi_Ymgeiswyr_(27).png

Cefndir

 • Wedi byw yn Lladyfriog ers blynyddoedd lawer
 • Wedi gweithio fel athro yn Ysgol Gyfun Emlyn am dros 30 mlynedd
 • Wedi bod yn Gynghorydd Cymuned ers dros 20 mlynedd
 • Yn aelod o nifer o bwyllgorau a mudiadu lleol, megis
  • Warden Eglwys Lladyfriog
  • Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn
  • Elusen iechyd meddwl HUTS
  • Pwyllgor Henoed Castell Newydd Emlyn ac ADPAR
  • Pwyllgor Treialon Cwn Defaid Castell Newydd Emlyn
 • Yn cynnal dosbarthiadau Cymraesg i ddysgwyr
 • Yn brido gwartheg Henffordd

Pam pleidleisio dros Wyn?

"Dwi am ymgeisio eto dros Blaid Cymru i sefyll etholiad Cyngor Sir Ceredigion ym mis Mai 2022.  Ces fy ethol yn 2017 a dwi'n awyddus i barhau fel Cynghorydd Sir dros ward Llandyfriog.

Mae’r gwaith o fod yn Gynhorydd wedi newid yn sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn dilyn sgil y pandemig.  Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn i’n gwasanaethau megis gofal, iechyd, ysgolion a gwastraff.  Mae’n rhaid canmol trigolion Ceredigion am gadw at y cyfyngiadau a chadw lefel y cofid gyda’r isaf yng Nghymru.

Rydym wedi gweld ffordd newydd o weithio yn ein cymunedau, gyda gweitho arlein o adref wedi dod yn beth cyfarwydd erbyn hyn.  Mae cadw ein pobl ifanc yn ein cymdeithas wedi dod yn broblem enfawr wrth i brisiau tai godi’n sylweddol.  Mae hefyd wedi bod yn gyfnod heriol i fusnesau’r economi, yn dilyn cyfnod clo ac hefyd Brexit."

Blaenoriaethau Wyn

 • Helpu cymunedau i symud ymlaen ar ôl tair mlynedd digon anodd yn ystod y cyfnod clo.
 • Helpu pobl ifanc lleol i gael swyddi a thai yn eu pentrefi cynhenyd.
 • Helpu’r henoed sydd wedi hunan ynysu am gyfnodau hir.
 • Gwella’r gwasanaeth band eang yn ein cymunedau gan fod llawer yn gweithio o adre.
 • Parhau i atal ceir yn gyrru’n gyflym drwy ein pentrefi.
 • Hybu ein cymunedau i ail gylchu eu gwstraff ac i atal tipio anghyfreithlon.

 

Manylion cyswllt
[email protected]
01239 711670

Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Ymgeiswyr 2022-02-10 04:07:17 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.