Elin Jones yn trafod hanes a dyfodol y gwasanaeth post

Elin Jones yn dathlu 500 mlynedd o'r Post Brenhinol ac yn trafod dyfodol Swyddfa Bost Aberystwyth

Mynychodd Elin Jones, AC Plaid Cymru Ceredigion, ddigwyddiad i ddathlu pen-blwydd y Post Brenhinol yn 500 yr wythnos hon.

Rhoddodd y digwyddiad yn y Cynulliad Cenedlaethol gyfle i Aelodau Cynulliad drafod y pen-blwydd pwysig hwn.

Daeth y digwyddiad yn ystod wythnos o ddigwyddiadau post i AC Ceredigion, wrth iddi gwrdd hefyd â swyddogion y Swyddfa Post i drafod cynlluniau ar gyfer eu cangen ar Stryd Fawr, Aberystwyth.

Elin_Jones_Post_2x1.jpg

Dywedodd Elin:

“Rwy’n gwybod bod yna lawer o bryder wedi bod ynglŷn â dyfodol y gwasanaeth post yn Aberystwyth, a chodais y pryderon hyn yn uniongyrchol gyda’r Swyddfa Post yr wythnos yma.

“Codais fy mhryderon ynglŷn â chynnal yr ystod eang o wasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd i bobl Aberystwyth, yn ogystal â’m mhryderon ynglŷn â mynediad i’r gangen a triniaeth o’r staff pe bai’r symud safle yn mynd yn ei flaen.

“Roeddwn yn falch o glywed bod y Swyddfa Bost yn cymryd y materion hyn i gyd o ddifrif, ac yn cynnal arolwg o’r holl ymatebion i’r ymgynghoriad.

“Fodd bynnag, rwy’n dal heb fy argyhoeddi y bydd y gwasanaeth yn gwella drwy symud o’i safle presennol ar y Stryd Fawr.”

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.