Ben ar y blaen yng Ngheredigion, yn ôl pôl

190827_BENLAKE_810_5399.jpg

Mae pôl cynhwysfawr a gynhaliwyd yn ddiweddar gan gwmni uchel ei barch YouGov wedi rhoi hwb i ymgyrch etholiadol Ben Lake a Phlaid Cymru ar drothwy'r Etholiad Cyffredinol.

Roedd y pôl wedi'i seilio ar dros 100,000 o gyfweliadau dros gyfnod o saith diwrnod, ac mae'n rhoi Ben Lake ar y blaen yng Ngheredigion, gyda'r gefnogaeth iddo'n cynyddu i 32%. 

O ganlyniad i'r pôl, mae'r ods wedi lleihau gyda'r bwcis, ac mae bellach yn ffefryn i ennill y sedd gyda sawl cwmni betio.  

Mewn tro annisgwyl, roedd pôl YouGov yn dangos bod y Ceidwadwyr yn y ras i ennill yr ail safle yng Ngheredigion a gallent gymryd lle'r Democratiaid Rhyddfrydol - 21% a 22% oedd sgôr y ddwy blaid hynny.  

Dyma ganlyniadau llawn y pôl yng Ngheredigion:

Ben Lake, Plaid Cymru 32%

Democratiaid Rhyddfrydol 22%
Ceidwadwyr 21%
Llafur 13%
Brexit Party 8%
Gwyrdd 3%

Meddai Elin Jones, Aelod Cynulliad Plaid Cymru Ceredigion,

"Mae'r canlyniadau hyn yn adlewyrchu'r hyn rydym yn ei weld ar stepen y drws, ac mae'n amlygu'r parch sydd gan bobol leol at Ben - am ei waith yn yr etholaeth ac am fod yn llais cryf yn San Steffan. Serch hynny, dyw hyn ddim yn rhoi esgus i ni orffwys ar ein rhwyfau, ac mae'n hollbwysig ein bod ni'n cofio mai dim ond un pôl sy'n cyfri yn y pen draw - yr etholiad ei hun. Byddwn yn parhau i gynnal ymgyrch gadarnhaol ac egnïol dros y bythefnos nesa."


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Newyddion 2019-11-29 16:28:11 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.