Newyddion

Elin yn croesawu tro-pedol ar addysg uwch

Mae Elin Jones, AC lleol Ceredigion, wedi croesawu’r newyddion fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi penderfynu bod y toriadau arfaethedig werth £41 miliwn i ariannu addysg uwch wedi cael eu gostwng i £10 miliwn. Daeth y newyddion wedi’r ddadl dros y gyllideb yn y Cynulliad Cenedlaethol ar  9fed o Chwefror, ar ôl i Elin Jones gynnig gwelliannau gan alw ar y Llywodraeth i ailystyried y toriadau enfawr i brifysgolion.

Campws Prifysgol Aberystwyth

Darllenwch fwy
Rhannu

Elin Jones yn croesawu cyllido bws y Cardi Bach

Mae Elin Jones wedi rhoi croeso cynnes i'r cyhoeddiad gan Weinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru y bydd y gefnogaeth ariannol i wasanaeth bws y Cardi Bach yn parhau am flwyddyn arall.

Elin Jones a'r Gweinidog a chynghorwyr yn ail-lansiad y Cardi Bach

Darllenwch fwy
Rhannu

Elin Jones yn galw ar gymunedau Ceredigion i wneud y mwya o gyllid y Loteri Fawr

Mae Elin Jones, AC Ceredigion, wedi croesawu'r ffaith fod gan y Gronfa Loteri Fawr £30 miliwn ar gael i helpu cymunedau yng Nghymru gyda phrosiectau, gan gynnwys cynllun i warchod amgylchedd naturiol, a chronfa i helpu lleddfu tlodi gwledig.

Elin_Jones_big_lottery.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwella Triniaeth Ganser i Bawb

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i wella gofal i gleifion canser yng Nghymru. Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones fod cleifion yng Nghymru ar eu colled ar hyn o bryd oherwydd amseroedd aros rhy hir yng Nghymru am brofion diagnostig sylfaenol, ac oherwydd loteri cod post am rai cyffuriau a thriniaethau.

Cytundeb Canser Plaid Cymru

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llwyddiant i ymgyrch o blaid cyhoeddi yng Nghymru

Mae AC Plaid Cymru Elin Jones wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ei fod am dynnu nôl ei bwriad i dorri dros 10% o gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru. Ni fydd toriad o gwbl yn y gyllideb eleni yn ôl y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant.

Elin Jones yn y Cynulliad gydag awduron a chyhoeddwyr 

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgyrch Ffordd Aberteifi i Gaerfyrddin

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru o Geredigion a Sir Gâr wedi galw heddiw am gynllun o welliannau taer i’r heolydd sydd yn cysylltu Aberteifi a Chaerfyrddin mewn deiseb sydd yn adleisio rhai o bryderon mwyaf hir sefydlog trigolion yr ardal.

nb_road_safety_cardigan.jpg

Anogwyd Llywodraeth Cymru i gywiro flynyddoedd o dan-fuddsoddiad yn y rhwydwaith gan Elin Jones AC a Jonathan Edwards AS, a mynnodd y ddau y dylai’r heolydd sydd yn rhedeg rhwng Aberteifi, Castell Newydd Emlyn, a Chaerfyrddin cael blaenoriaeth o hyn ymlaen ar unrhyw gynllun arall o fuddsoddiad isadeiledd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd