Lansio Ymgyrch Etholiadau Lleol 2022

WhatsApp_Image_2022-03-13_at_21.25.07.jpeg

Dydd Sadwrn, 12 Mawrth, yn y Moody Cow Llwyncelyn mi fu ymgeiswyr Plaid Cymru Ceredigion yn lawnsio eu ymgyrch etholiadol ar gyfer etholiad Cyngor Sir Ceredigion ar y 5ed o Fai 2022.  

Mi fydd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor ac Arweinydd Grŵp Cynhorwyr Plaid Cymru Ceredigion yn sefyll i lawr ym mis Mai.  Diolchwyd iddi gan y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd newydd Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru am ei arweinyddiaeth ragorol dros blynyddoedd caled gyda thoriadau llym ac hefyd delio â COVID.  Dymunwyd pob hapusrwydd iddi yn ei ymddeoliad.

I weld rhestr o'r holl ymgeiswyr fydd yn sefyll yn yr etholiad, cliciwch yma.


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Newyddion 2022-03-16 13:22:16 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.