Lansiad Ymgyrch Ail-ethol Elin Jones 2021

 

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad ymgyrch Ailethol Elin Jones 2021!

Cofrestrwch isod:

 

PRYD
March 29, 2021 at 7:30pm - 9:30pm
BLE
Zoom
CYSWLLT
Matthew Woolfall Jones ·
103 RSVPs
Jeff Alfred Smith Alun Williams Meleri Morgan Carolyn Hitt Angharad Shaw Llinos Price Mari Turner Mari Turner Aled Hughes Gwynfryn Evans Marian Hughes Gruffydd Aled Williams Cynog Dafis Eirlys Huws Medi James Sian M Boswell Jeremy Turner Thomas John Adams-Lewis Jaci Taylor Bidi Griffiths Hywel Wyn Jones Glyn Parry Meinir Wyn Edwards Mary Elizabeth Parry Ellen Ap Gwynn Llinos Dafydd Marian Jones Einion Gruffudd Gareth Lewis Llifon Ellis Iolo ap Gwynn Jamie Medhurst Jane Aaron John Adam’s-Lewis Melinda Williams Morvenna Richards William Lynford Thomas Hywel Jenkins Catrin Miles Catherine Jane Hughes Delyth Ifan Cet Morgan Frank Evans Gwenllian Mair Colin Fletcher Winifred Davies Megan Hayes Rhys Bebb Jones

A fyddwch yn dod?