Iwan Thomas: Ciliau Aeron

2.png

Cefndir

 • Mynychodd Ysgol Ciliau Parc, Ysgol Gyfun Aberaeron a  graddiodd mewn pensaernïaeth o Brifysgol Greenwich yn Llundain.
 • Rheolwr ar Swyddfa Pensaernïaeth yn Aberystwyth ac wedi gweithio ar brosiectau megis Y Llyfrgell Genedlaethol a’r Harbwrfeistr.
 • Cadeirydd presennol ac yn aelod o Gyngor Cymuned Ciliau Aeron ers dros 14 mlynedd.
 • Cadeirydd Menter Tafarn Y Dyffryn (cwmni er budd cymunedol).
 • Arweinydd Clwb Ffermwyr Ifanc Felinfach a Chadeirydd Cwmni Cydweithredol Troed-Y-Rhiw.
 • Aelod o Gapel Neuaddlwyd.
 • Yn canu gyda chôr Bois Y Gilfach a gyda band lleol, Argyfwng Canol Oed.
 • Eisteddfodwr brwd a’n mynychu Ysgol Farddol Caerfyrddin.

Pam bleidleisio dros Iwan?

"Hoffwn gyflwyno’n hunan i chi. Rwy’n mab i’r filltir sgwâr yma, a heblaw am gyfnod fel myfyriwr yn Llundain rwyf wedi byw yn ardal Dyffryn Aeron erioed. Rwy’n briod gyda Janice ac yn dad i dri o fois sy’n byw gartre gyda ni yma yng Nghiliau Aeron ac yn gweithio‘n lleol i gyd.

Rwy’n gredwr mawr mewn gweithredu’n lleol ac mewn gwneud y pethau bychain a phetai bobl y Ward yma’n ymddiried ynof ac yn fy ethol fel eich Cynghorydd Sir fy ngobaith byddai y medrwn i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, ar lefel y gymdeithas ac i fywydau unigolion.

Gan obeithio y caf eich cefnogaeth."

Blaenoriaethau Iwan

"Pe byddwn yn cael fy ethol un o’m blaenoriaethau fyddai cefnogi  cyfleoedd ar gyfer bobol ifanc leol; dyma ddyfodol ein cymunedau ac mae angen sicrhau bod cyfleoedd gwaith, byw a chymdeithasu ar gael ar eu cyfer yma’n lleol. Yn ogystal â hynny fe fyddwn yn sefyll lan i sicrhau nad yw’r bobol a’r ardaloedd hynny sydd yn teimlo eu bod nhw ar ymylon cymdeithas yn cael eu gadael ar ôl.

Fel Cynghorydd Cymuned roeddwn yn falch o arwain prosiect lle sicrhawyd grantiau ar gyfer codi pompren a gwella llwybrau ar dir comin y Rhos, Cilcennin a sicrhau offer chwarae ar gyfer Neuadd Ciliau Aeron. 

Yn fwy diweddar rwy’n falch iawn o wedi bod yn gysylltiedig â chriw o bobol leol sydd wedi bwrw ati i greu Menter er Budd Cymunedol sydd wedi llwyddo i godi dros £380k mewn cyfranddaliadau er mwyn prynu tafarn Y Vale."

 

Manylion cyswllt
[email protected]
07931 715700
www.twitter.com/iwantyglyn

Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Ymgeiswyr 2022-01-26 18:03:17 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.