DYFODOL EIN TIR – Trafodaeth gyhoeddus

DYFODOL EIN TIR – Trafodaeth gyhoeddus

03/03/21 – 7:30yh - Zoom

Mae ein diwydiant amaethyddol yn wynebu heriau unigryw dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. O’r ansicrwydd parhaus sy’n deillio o gytundebau masnachu ôl-Brexit, i bryder am gyflwyniad y mesuriadau NVZ dadleuol.

Gydag etholiadau Senedd 2021 yn brysur agoshau, ymunwch â Phlaid Cymru Ceredigion am drafodaeth gyhoeddus arbennig er mwyn mynd i’r afael â’r heriau a chyfleoedd hyn sydd yn wynebu cefn gwlad dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd yn gyfle i rannu eich barn a phryderon ar amrywiaeth o themâu a phynciau – o doriadau i gyllid fferm, i ddeddfwriaeth amgylcheddol, i ymosodiadau cŵn a throsedd gwledig. 

Fe fydd y panel yn cynnwys:

 • Ben Lake AS (Cadeirydd)
 • Elin Jones AS
 • Dafydd Llywelyn – Comisiynydd Heddlu Plaid Cymru dros Ddyfed-Powys
 • Cefin Campbell – Ymgeisydd rhanbarthol Plaid Cymru am etholiadau Senedd 2021

Bydd y noson yn cael ei chynnal ar y 3ydd o Fawrth 2021 am 7:30yh dros Zoom.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad ac i dderbyn y linc, cwblhewch y ffurflen gofrestru.

PRYD
March 03, 2021 at 7:30pm - 9:30pm
BLE
Zoom
CYSWLLT
Aled Morgan Hughes ·

A fyddwch yn dod?


Dangos 24 o ymatebion

 • gwyn jones
  rsvped 2021-03-03 18:38:44 +0000
 • Arwel Davies
  rsvped 2021-03-03 16:13:12 +0000
 • Richard Owen
  rsvped 2021-03-03 15:46:44 +0000
 • Gwenllian Mair
  rsvped 2021-03-03 11:03:04 +0000
 • Catherine Jane Hughes
  rsvped 2021-03-03 10:44:57 +0000
 • Jayne Jones
  rsvped 2021-03-02 15:32:08 +0000
 • Rhian Haf Evans
  rsvped 2021-03-01 22:40:15 +0000
 • aeron lewis
  rsvped 2021-03-01 17:36:34 +0000
 • Dafydd Jenkins
  rsvped 2021-02-28 22:14:48 +0000
 • Emyr Evans
  rsvped 2021-02-28 20:17:40 +0000
 • Heather Price
  rsvped 2021-02-26 23:05:26 +0000
 • Cefin Campbell
  rsvped 2021-02-26 21:44:46 +0000
 • Sian M Boswell
  rsvped 2021-02-26 21:20:07 +0000
 • Gwilym Jenkins
  rsvped 2021-02-26 17:02:42 +0000
 • Dai Davies
  rsvped 2021-02-26 11:07:06 +0000
 • Anwen Grace Davies
  rsvped 2021-02-25 19:30:25 +0000
 • Rhian Rees
  rsvped 2021-02-25 16:07:21 +0000
 • Margaret Jenkins
  rsvped 2021-02-24 19:27:54 +0000
 • Elliw Davies
  rsvped 2021-02-23 21:56:50 +0000
 • Aeron Jenkins
  rsvped 2021-02-23 14:46:09 +0000
 • Gareth Parry
  rsvped 2021-02-23 14:18:49 +0000
 • Rhys Bebb Jones
  rsvped 2021-02-22 23:50:48 +0000
 • Matthew Jones
  published this page 2021-02-22 11:35:47 +0000
 • Marcus Ferrarp
  rsvped 2021-02-21 16:27:16 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.