Effaith cau banciau ar gymunedau gwledig - 'Farming Today', BBC Radio 4

Farming_Today.jpg

Daeth rhaglen 'Farming Today' BBC Radio 4 i Lanbedr Pont Steffan yn ddiweddar i edrych ar effaith cau banciau ar gymunedau gwledig a busnesau bach.

Diolch yn fawr i Sarah Ward, perchennog y Stiwdio Brint a Sian Jones, perchennog cwmni Gwili Jones yn y dref am eu cyfraniadau arbennig.

Gallwch wrando eto ar y rhaglen yma:

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0009b50

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.