AS Ceredigion yn galw ar y Canghellor i roi cefnogaeth brys i elusennau rheng-flaen

kat-yukawa-K0E6E0a0R3A-unsplash.jpg

Mae mwy na 100 o ASau o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol wedi annog y canghellor i ddarparu cyllid brys i elusennau rheng flaen sydd mewn perygl o fynd i’r wal.

Anfonwyd y llythyr at Rihsi Sunak, canghellor y trysorlys, ar ôl i elusennau rybuddio bod y sector ar fin colli biliynau o bunnoedd a bod sefydliadau mewn perygl o fynd i’r wal.

Mae’r llythyr yn galw am gyllid brys ar gyfer yr elusennau hynny a fu’n rhan o’r ymateb i’r argyfwng coronafirws , “cronfa sefydlogi” ar gyfer pob elusen sy’n brwydro’n ariannol, a chadarnhad y byddai elusennau’n cael eu cynnwys mewn unrhyw fesurau ymyrraeth busnes pellach.

Mae’r llythyr yn dweud wrth y canghellor y byddai gwaith nifer o elusennau yn gwbl hanfodol yn ystod y misoedd nesaf, ond: "Heb chwistrelliad o arian ar unwaith, bydd llawer o elusennau, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol o bob maint yn cau cyn bo hir. Mae'r cronfeydd yn dod i ben.

"Yn hanfodol, mae'r NCVO yn rhagweld y bydd colled o £ 4.3bn yn y sector mewn incwm dros y 12 wythnos nesaf. Gallai'r ffigur fod yn llawer uwch."

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.