EIN DYFODOL: Economi leol, cefn gwlad a phobl ifanc Ceredigion

Economi_leol_a_phobl_ifanc.png

Pam bod cynifer o bobl ifanc Ceredigion yn penderfynu gadael y sir? Ai oherwydd y diffyg cyfleoedd gwaith, y diffyg tai fforddiadwy neu a oes yna resymau eraill sy'n atal pobl ifanc rhag aros?

Ymunwch ag Elin Jones, Ben Lake AS, Ffion Storer Jones (Rural Youth Project) a Caleb Rees (Cyn-Aelod Senedd yr Ifanc dros Geredigion) mewn sesiwn rhithiol i drafod dyfodol ein heconomi leol a'n cymunedau gwledig o safbwynt pobl ifanc y sir.

Dyddiad: Nos Fercher, 14 Ebrill 2021

Amser: 7.00pm

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael. 

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cwblhewch eich manylion isod.

PRYD
April 14, 2021 at 7:00pm - 8:30pm
BLE
Zoom
CYSWLLT
Carys Lloyd ·

A fyddwch yn dod?


Dangos 11 o ymatebion

 • William Lynford Thomas
  rsvped 2021-04-14 10:54:24 +0100
 • Catherine Jane Hughes
  rsvped 2021-04-14 09:45:48 +0100
 • Jeff Alfred Smith
  rsvped 2021-04-14 02:03:24 +0100
 • Ceris Jones
  rsvped 2021-04-13 21:26:19 +0100
 • Meirian Morgan
  rsvped 2021-04-13 21:23:37 +0100
 • Alaw Jones
  rsvped 2021-04-13 21:18:15 +0100
 • Naomi Nicholas
  rsvped 2021-04-13 21:13:17 +0100
 • Dafydd James
  rsvped 2021-04-13 09:54:28 +0100
 • Lleucu Ifans
  rsvped 2021-04-11 20:45:51 +0100
 • Caryl Elan
  rsvped 2021-04-09 17:43:29 +0100
 • Carys Lloyd
  published this page 2021-04-09 15:17:19 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.