Deiseb Ffordd Aberteifi i Gaerfyrddin

Rwyf i yn cytuno fod angen gwelliannau i'r ffyrdd rhwng Aberteifi, Llechryd, Castellnewydd Emlyn a Chaerfyrddin, ac yn galw ar Weinidog Trafnidiaeth Cymru i flaenoriaethu buddsoddiad yn y llwybr hanfodol yma.

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 2 o ymatebion

  • bethan thomad
    signed 2016-04-26 15:47:49 +0100
  • Llyr Williams
    signed 2016-02-08 16:17:53 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.