Deiseb Swyddfa Bost Aberystwyth

Ymunwch yn yr ymgyrch yn erbyn cau prif Swyddfa Bost Aberystwyth.

Rwy'n gwrthwynebu cynllun y Swyddfa Bost i israddio swyddfa Aberystwyth a'i symud o'i leoliad presennol, ac yn galw ar Swyddfa Bost Cyf. i ailystyried ei phenderfyniad.

 

90 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 76 o ymatebion

 • Ian Huws
  signed via 2016-01-27 19:51:46 +0000
 • John Meurig Jones
  signed via 2016-01-26 17:50:30 +0000
 • Ann Marie Hinde
  signed 2016-01-25 18:15:56 +0000
 • Luke Marvelly
  signed 2016-01-25 13:41:38 +0000
 • Elen Lewis
  signed 2016-01-25 11:32:52 +0000
 • Digby John Bevan
  signed 2016-01-25 10:16:34 +0000
 • Ann Jones
  signed 2016-01-24 19:54:47 +0000
 • Maldwyn Pryse
  signed 2016-01-24 19:18:19 +0000
 • Hywel Wyn Jones
  signed 2016-01-24 16:47:47 +0000
 • Edward Thomas
  signed via 2016-01-24 09:14:57 +0000
 • Eifion Roberts
  signed 2016-01-23 18:56:56 +0000
 • Carol Ann Jones
  signed via 2016-01-23 15:59:11 +0000
 • Sian Howys
  signed 2016-01-23 13:53:03 +0000
 • Roger Owen
  signed 2016-01-23 13:07:17 +0000
 • Valerie Jones
  signed 2016-01-23 13:05:35 +0000
 • Winifred Davies
  signed 2016-01-23 08:40:33 +0000
 • Rebecca Williams
  signed 2016-01-22 23:27:00 +0000
 • Jane Aaron
  signed 2016-01-22 20:13:36 +0000
 • Gruffydd Aled Williams
  signed 2016-01-22 19:57:47 +0000
 • Gwen Aaron
  signed 2016-01-22 17:39:52 +0000
 • Felicity Roberts
  signed via 2016-01-22 17:03:10 +0000
 • Robert Williams
  signed 2016-01-22 16:56:43 +0000
 • Sioned Huws
  signed 2016-01-22 16:53:08 +0000
 • Shelagh Hourahane
  signed 2016-01-22 16:48:46 +0000
 • Llinos Young
  signed 2016-01-22 16:02:14 +0000
 • Rhiannon a David Steeds
  signed 2016-01-22 15:39:03 +0000
 • Sandra Lake
  signed 2016-01-22 15:37:10 +0000
 • Teilo Trimble
  signed 2016-01-22 15:26:21 +0000
 • Meinir Wyn Edwards
  signed 2016-01-22 15:05:31 +0000
 • Meleri Mair
  signed 2016-01-22 14:53:17 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.