Dathlu 10 mlynedd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Eleni mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dathlu 10 mlynedd. Gyda’i gwreiddiau’n ddwfn yng Ngheredigion, a dewis helaeth o gyrsiau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae angen nodi gwaith llwyddiannau’r Coleg hyd yma.

Pan sefydlwyd y Coleg, y nod oedd sicrhau cynnydd yn nifer y pynciau prifysgol y gellid eu hastudio drwy’r Gymraeg. Erbyn hyn mae 1,135 o staff mewn prifysgolion yn medru dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae dros 1,900 o fyfyrwyr wedi derbyn ysgoloriaethau is-raddedig i ddilyn eu hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn 2019 roedd 4,740 o fyfyrwyr llawn amser yn astudio oleia rhywfaint o’r cwrdd addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Elin Jones AS: ‘Bu i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth chwarae rhan blaenllaw yn sefydliad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wrth iddynt ddenu sylw’r wlad drwy eu protestiadau ym mlynyddoedd cynnar y ganrif hon yn gofyn am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r gwaith mae’r Coleg yn ei wneud yn hynod o bwysig, wrth iddynt sicrhau mwy a mwy o gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal ag atgyfnerthu’r iaith Gymraeg, mae hefyd yn ein cynorthwyo i greu gweithlu proffesiynol Cymraeg.’ 


Dangos 1 ymateb

  • Branwen Davies
    published this page in Newyddion 2022-05-18 16:55:53 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.