Dadl Dydd Gŵyl Dewi yn San Steffan

Ar 17 Mawrth, ar ôl i'r dadl wreiddiol oedd i fod i gael ei chynnal ar Ddydd Gŵyl Dewi gael ei ohirio oherwydd y tywydd garw, cynhaliwyd dadl yn San Steffan yn canolbwyntio ar faterion Cymreig.

Spring_daffodils.jpg

Yn ystod fy araith yn y Senedd, cefais gyfle i herio'r Llywodraeth i ailddiffinio eu polisi a'u strategaeth economaidd er mwyn sicrhau nad yw Ceredigion ac ardaloed yng Nghymru yn cael eu gadael ar ôl.

Dylai'r cyfleoedd i unigolion sy'n byw mewn ardaloedd gwledig fod yr un mor obeithiol â'r cyfleoedd i'r unigolion hynny sy'n byw yn ein trefi mawr a'n dinasoedd.

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.