Cyfrannu

  • Swm 1
  • Eich gwybodaeth 2
  • Taliad 3
Parhau
Parhau Yn ôl

Mae Ben Lake angen eich cefnogaeth chi!

Ry'n ni eisiau sicrhau bod yr ymgyrch i ethol Ben Lake yn Aelod Seneddol dros Ceredigion Preseli yn ymgyrch greadigol ac egnïol fydd yn cyrraedd cymaint o bobl â phosib ar draws yr etholaeth newydd. Er mwyn gwneud hynny'n effeithiol, mae angen adnoddau ac arian!

Bydd y cyfraniadau ariannol a gesglir yn caniatau i ni wario ar daflenni, hysbysebu digidol, cynnwys creadigol, placardiau a llawer mwy.


Dangos 1 ymateb