Elin yn codi'r ymgyrch yn erbyn cau Swyddfa Bost Aberystwyth gyda'r Prif Weinidog

Mae Elin Jones wedi trafod yr ymgyrch yn erbyn symud Swyddfa Bost Aberystwyth o'i leoliad presennol ar y Stryd Fawr yn sesiynau cwestiynau'r Prif Weinidog yn y cynulliad yr wythnos hon. Cliciwch isod i weld beth oedd ei ymateb:

https://www.youtube.com/watch?v=YqYHzgXab0c

 

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.