'Clwb Ni' yn dod i'r Senedd

Mae prosiect arloesol 'Clwb Ni' wedi ymweld â'r Cynulliad Cenedlaethol. Meddai Elin Jones "Roeddwn yn hynod falch o groesawu'r prosiect hwn, lle mae plant a'r henoed gyda'i gilydd i rannu profiadau, i'r Senedd". Mae prosiect 'Clwb Ni' yn bartneriaeth rhwng Tai Ceredigion ac Ysgol Plascrug.

Clwb Ni yn ymweld a Bae Caerdydd

 

 

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.