Lansio Cystadleuaeth Cerdyn 'Dolig Ben Lake AS

CerdynDolig.jpg

Wyt ti rhwng 4 ac 11 mlwydd oed?

Wyt ti eisiau cymryd rhan yng 'Nghystadleuaeth Dylunio Cerdyn 'Dolig Ben Lake AS'?

Mae Ben Lake wedi lansio cystadleuaeth arbennig y tymor hwn, sef 'Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn 'Dolig Ben Lake AS' a hynny i ddisgyblion oed cynradd ar draws Ceredigion. Bydd Ben yn anfon nifer fawr o gardiau unwaith eto eleni i ddymuno Nadolig Llawen i Aelodau Cynulliad, Aelodau Seneddol, sefydliadau, mudiadau a grwpiau cymunedol ac ystod eang o unigolion y mae Ben wedi cydweithio â hwy yn ystod 2018, ac mae'n chwilio am blant creadigol a thalentog i fynd ati i ddylunio clawr i'r cardiau.

Cerdyn_Dolig_Ben_Lake_AS.jpg

Sut mae mynd ati i gystadlu?

Ewch ati i ddylunio eich cerdyn 'Dolig ar frys! Mae rheolau'r gystadleuaeth yn syml iawn:

1. Thema'r cerdyn 'Dolig: Ceredigion

2. Defnyddia ddarn o bapur maint A4

3. Rho dy enw llawn ac enw'r ysgol ar gefn y papur

 

Dylid anfon unrhyw geisiadau at Swyddfa Ben Lake AS erbyn 15 Tachwedd 2018

Bryndulais

67 Heol y Bont

Llanbedr Pont Steffan

Ceredigion

SA48 7AB

 

Os am fanylion pellach, cysylltwch â Swyddfa'r Etholaeth ar 01570 940333.

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.