Bwcabus


Cyfarfod Fflecsi Bwcabus

Cyfarfod hybrid yw hwn. Os byddai'n well gennych ymuno ar-lein trwy Teams nid oes angen i chi gwblhau'r RSVP isod, defnyddiwch y ddolen hon i ymuno yn rhithiol am 4yp ar 19/10/23.

Os byddai'n well gennych ymuno mewn person, llenwch y ffurflen isod fel ein bod yn gwybod faint o bobl i'w disgwyl.


Dyma gyfleu i drafod dyfodol cludiant cymunedol mewn ardaloedd gwledig gydag Elin Jones AS, Ben Lake AS, Dolen Teifi yn ogystal â chynrychiolwyr o’r awdurdodau lleol.

Cawson newyddion syfrdanol gan y Gweinidog am diddymiad y gwasanaeth Fflecsi Bwcabus yn gyfan gwbl erbyn diwedd mis Hydref 2023.  Mae colli’r gwasanaeth hon yn peri gofid i lawer o deithwyr, yn enwedig pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac sy’n holl ddibynnol a’r Bwcabus i gyrraedd apwyntiadau neu i siopa.

Bwriad y cyfarfod ydy casglu gwybodaeth gan ddefnyddwyr Bwcabus er mwyn gallu helpu ffurfio gwasanaethau addas i’r dyfodol.

Cyfarfod Hybrid:

  • I ymuno ar-lein, dilynwch y linc yma i’r cyfarfod Teams.
  • I ymuno mewn person, danfonwch RSVP i’n helpu paratoi ac yna dewch i’r Dderbynfa yn Ysgol Bro Teifi rhwng 3.45-4.00yp ar 19eg o Hydref.
PRYD
October 19, 2023 at 4:00pm - 5:30pm
BLE
Ysgol Bro Teifi
Llandysul, Ceredigion SA44 4LA
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Matt Adams · · 01970624516
5 RSVPs

A fyddwch yn dod?

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.