Cyllideb 2021: Bydd tynhau gafael San Steffan dros yr economi yn gwaethygu anghydraddoldeb

adeolu-eletu-E7RLgUjjazc-unsplash.jpg

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Ben Lake AS, fod “gafael San Steffan dros ein heconomi wedi creu’r anghydraddoldeb rhanbarthol gwaethaf yn y byd gorllewinol” ac anogodd y Canghellor i ddefnyddio ei Gyllideb yn hytrach i roi grym i gymunedau.

Wrth siarad cyn cyhoeddiad  y Canghellor am y Gyllideb heddiw (Mercher 3 Mawrth), dywedodd  Mr Lake mai’r gyllideb yw cyfle’r Canghellor i “fagu hyder yn ein hadferiad economaidd”.

Gan annog Mr Sunak i gefnogi’r sawl sydd dan fwyaf o anfantais, dywedodd Mr Lake bod yn rhaid unioni “gwallau sylfaenol” yn y Cynllun Cefnogi Incwm yr Hunangyflogedig, yn ogystal â “gwneud y cynnydd o £20 i Gredyd Cynhwysol yn barhaol”.

Dywedodd AS Ceredigion fod y Canghellor yn gwybod fod “gafael San Steffan wedi creu’r anghydraddoldeb rhanbarthol gwaethaf yn y byd gorllewinol”, ond ei fod fel petai am ailadrodd yr un camgymeriadau trwy drosglwyddo’r cronfeydd Rhannu Ffyniant a Lefelu i Fyny i Lundain.

Anogodd Mr Lake y Canghellor i wrthdroi’r “penderfyniad trychinebus” hwn, ac i roi i Gymru y pwerau benthyca sydd eu hangen i “fuddsoddi yn ein dyfodol”.

Meddai Ben Lake AS:

“Heddiw yw cyfle’r Canghellor i fagu hyder yn ein hadferiad economaidd. Mae hynny’n golygu unioni’r gwallau sylfaenol yn y cynllun i’r hunangyflogedig. Mae’n golygu gwneud y cynnydd o £20 i Gredyd Cynhwysol yn barhaol. Ac yn hollbwysig, mae’n golygu rhoi grym i’n cymunedau, nid rhoi rhwydd hynt i Whitehall gymryd penderfyniadau ar ein rhan.

“Mae gafael San Steffan dros ein heconomi wedi creu’r anghydraddoldeb rhanbarthol gwaethaf yn y byd gorllewinol - gan grynhoi cyfoeth yn Ne-Ddwyrain Lloegr tra bod Cymru yn dioddef tlodi. Mae’n gwybod hefyd mai am yr union resymau hynny y mae gan Gymru gyfrifoldeb penodol dros ddatblygu economaidd i ddechrau.

“Mae ganddo gyfle heddiw i roi ideoleg o’r neilltu a dangos fod ganddo hyder yn ein cymunedau i adfer o’r argyfwng hwn. Rwy’n ei annog i wrthdroi’r penderfyniad trychinebus i ganoli’r cronfeydd Rhannu Ffyniant a Lefelu i Fyny yn San Steffan a rhoi i Gymru y pwerau benthyca y mae arnom eu hangen i fuddsoddi yn ein dyfodol.”


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Newyddion 2021-03-03 09:04:36 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.