Elin Jones yn galw ar gymunedau Ceredigion i wneud y mwya o gyllid y Loteri Fawr

Mae Elin Jones, AC Ceredigion, wedi croesawu'r ffaith fod gan y Gronfa Loteri Fawr £30 miliwn ar gael i helpu cymunedau yng Nghymru gyda phrosiectau, gan gynnwys cynllun i warchod amgylchedd naturiol, a chronfa i helpu lleddfu tlodi gwledig.

Elin_Jones_big_lottery.jpg

I wybod mwy am y grantiau, ewch at wefan y Gronfa Loteri Fawr.

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.