Etholiad 2019

Ailetholwch Ben Lake ar 12 Rhagfyr 2019

190827_BenLake_810_4980_2.jpg

Mae Ben Lake wedi bod Aelod Seneddol rhagorol ac mae angen iddo fod yn San Steffan i ymladd yn erbyn Brexit heb gytundeb, ac i barhau i amddiffyn cymunedau gwledig ledled Ceredigion.

Etholwyd Ben yn Aelod Seneddol dros Ceredigion ym mis Mehefin 2017 ac ef yw AS ieuengaf Cymru yn 26 oed. Dros y 2 flynedd diwethaf, mae Ben wedi creu argraff arbennig yn San Steffan ac yng Ngheredigion a chafodd y fraint o gael ei enwebu'n 'AS y Flwyddyn 2019' gan ei etholwyr yn gynharach eleni!

Gallwch weld record pleidleisio Ben yn San Steffan yma: https://www.theyworkforyou.com/mp/25669/ben_lake/ceredigion

Ers cael ei ethol, mae Ben wedi gwneud gwahaniaeth yn lleol ac yn genedlaethol, ac mae wedi bod yn brwydro dros Geredigion sy'n:

  • fwy llewyrchus;
  • fwy cyfartal;
  • fwy cysylltiedig;
  • fwy iach;
  • fwy deallus;
  • fwy gwyrdd;
  • fwy diogel.

I weld rhestr o 101 o bethau mae wedi'i wneud dros Geredigion, cliciwch yma.

Clawr_101_things.png

Os hoffech chi gefnogi ymgyrch Ben, cliciwch yma.

Bathodynnau etholiadol: Hyrwyddwyd gan Richard Owen ar ran Ben Lake, ill dau o 32 Heol y Wig, Aberystwyth, SY23 2LN. Argraffwyd gan Awesome Merchandise, B1-B3 Wellington Road Industrial Estate, Leeds.

Cynnwys arlein:Hyrwyddwyd gan Richard Owen ar ran Ben Lake, ill dau o 32 Heol y Wig, Aberystwyth, SY23 2LN.


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page 2019-11-05 16:56:29 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.