Ben Lake wedi’i ethol yn AS dros Geredigion Preseli

Yn ystod oriau mân fore Gwener (5 Gorffennaf), cyhoeddwyd mai Ben Lake fydd yr Aelod Seneddol dros Ceredigion Preseli. Ni gydymffurfiodd etholaeth Ceredigion Preseli gyda thueddiad gweddill y DU i bleidleisio dros Lafur ac enillodd Plaid Cymru o fwyafrif o 14,789. 

Roedd y canlyniadau terfynol fel a ganlyn: 

Plaid Cymru: 21,738 

Ceidwadwyr: 4,763 

Llafur: 5,386 

Democratiaid Rhyddfrydol: 6,949 

Plaid Werdd: 1,964 

Worker’s Party: 228 

Reform UK: 5,374 

 

Mae sedd newydd Ceredigion Preseli yn cynnwys sir gyfan Ceredigion, yna'n ymestyn i'r de o Aberteifi ar hyd yr arfordir i Lanrhian ac yn cynnwys wardiau mewndirol Maenclochog, Crymych, Clydau a Chilgerran. 

Yn dilyn ei fuddugoliaeth, dywedodd Ben Lake AS: 

“Mae’n anrhydedd cael fy ethol yn Aelod Seneddol ar gyfer sedd newydd Ceredigion Preseli. Yn ystod y chwech wythnos diwethaf, dywedodd nifer wrthaf y byddent yn benthyg eu pleidlais i Blaid Cymru am y tro cyntaf, ac rwy’n hynod ddiolchgar i bawb a roddodd eu ffydd ynof i’w cynrychioli yn San Steffan. Mae’r canlyniad hwn yn dangos bod pobl eisiau llais cryf, lleol yn San Steffan a fydd yn sefyll dros eu hanghenion ac yn gwarchod eu buddiannau. 

“Ers 2017, rwyf wedi gweithio’n ddiflino dros fy etholwyr yng Ngheredigion ac rwy’n addo parhau â’m hymdrechion ac anelu i sicrhau cymdeithas decach, fwy llewyrchus yng Ngheredigion Preseli. O’r Borth i Lanrhian, rwyf wedi cael llawer o sgyrsiau a thrafodaethau diddorol gydag etholwyr sydd â llawer o bryderon ynghylch y dyfodol agos a phell. Rwy’n benderfynol o barhau i sefyll dros gymunedau gwledig a mynnu bod gwleidyddion yn San Steffan yn gwrando ac yn ymateb i'n anghenion yma yng Ngheredigion Preseli – dyna yw fy mhrif flaenoriaeth.” 


Dangos 1 ymateb

  • Elain Roberts
    published this page in Newyddion 2024-07-10 12:57:51 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.