365 diwrnod ers cael ei ethol yn Aelod Seneddol Ceredigion

Aberaeron.jpg

Heddiw rydym yn cofnodi blwyddyn ers i Ben Lake gael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion.

Allwch chi gredu bod blwyddyn wedi mynd heibio ers i Ben Lake gael ei ethol? Blwyddyn llawn cymorthfeydd, ymweliadau, areithiau, dadleuon, cyfarfodydd, dathliadau a chyfleoedd i gynrychioli'r sir orau yng Nghymru.

https://youtu.be/bUcO4lWCMIE

 

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.